Jesteś tutaj

Strona główna

SMAKI NATURY

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZE STRONY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI 

 

Zadanie pn. Utworzenie punktu dydaktycznego SMAKI NATURY przy  Szkole Podstawowej im. Jana Jarczaka w Gaszynie” zrealizowanego na podstawie umowy z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi nr 656/EE/D/2020 zawartej w dniu 17 grudnia. Wartość ogólna zadania: 55 599,40 zł,  wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi  49 999, 40 złotych.   

Opis zakresu projektu, cele i korzyści z realizacji projektu:  

Głównym celem zadania jest zagospodarowanie wybranego miejsca na terenie należącym do placówki w celu utworzenia punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej i przyrodniczej.

www.wfosigw.lodz.pl,

www. zainwestujwekologie.pl