Jesteś tutaj

Strona główna

Historia Szkoły

    Szkoła w Gaszynie została zorganizowana jesienią 1918 roku przez nauczyciela Mieczysława Skrętnego. Początkowo była szkołą jednoklasową o dwóch oddziałach, dopiero w 1923r. utworzono szkołę dwuklasową o trzech oddziałach. Uczęszczało do niej 260 dzieci. Pierwszymi nauczycielami byli: Nowak, Zofia Białkowska, Stanisława Janicka pełniąca funkcję kierownika. Zajęcia odbywały się w pomieszczeniu małym i niskim przybudowanym do obory. Nauczycielka mieszkała w niewielkim pokoju na strychu, dopiero później zorganizowano dla niej maleńkie mieszkanko oraz druga salę lekcyjną o lepszych warunkach lokalowych. Sale te znajdowały się w dwóch różnych częściach wsi. W 1928r., gdy stanowisko kierownicze objął Jan Jarczak udało się połączyć 2 sale lekcyjne w jednym budynku. W 1930 roku szkoła została przemianowana na trzyklasową z sześcioma oddziałami i trzema nauczycielami. Obok wspomnianych nauczycieli przed II wojną światową w Gaszynie pracował również Stefan Choczaj.

    Szkoła posiadała bibliotekę liczącą około 300 woluminów, pomoce naukowe, mapy. Cały ten dorobek został w pomieszczeniach szkolnych kompletnie zniszczony przez hitlerowców. W czasie okupacji uczyły się dzieci niemieckie.

    Jeszcze nie umilkły działania wojenne, a już 1 lutego 1945 roku zorganizowano z inicjatywy Stanisławy Jarczak dwuklasową szkołę powszechną. Warunki lokalowe były bardzo złe. Brakowało również opału, ławek, książek, papieru do pisania.

    Utworzono 4 klasy ze 137 uczniami, a w następnym roku klasę V. Po jej ukończeniu uczniowie kontynuowali naukę w VI klasie w Wieluniu.

    Do 1955 roku uczyły stale dwie nauczycielki: Stanisława Jarczak i Elżbieta Bednarek. Od roku szkolnego 1955/1956 pracę podjęły dwie nauczycielki, które pracowały w gaszyńskiej szkole aż do emerytury: Stefania Merdalska- Bąk i Emilia Gancarek (później Choczaj). Szkoła realizowała siedmioklasowy program nauczania.

    Do 30 sierpnia 1957 roku nauczanie odbywało się w budynkach wynajętych, oddalonych od siebie o 400 m. Korzystano z 4 izb lekcyjnych, z których dwie były małe i ciasne. W tej sytuacji mieszkańcy Gaszyna wspierani przez P. Stanisławę Jarczak rozpoczęli starania o budowę szkoły. Dobrowolnie zgodzili się opodatkować się po 100 zł od domu i 25 zł od hektara, jak również wykopać fundamenty oraz brać czynny udział przy transporcie cegieł, żwiru, piasku i wody. Po wykonaniu planów przez inż. Jankowskiego przystąpiono do budowy w dniu 7 października 1956 roku. W 1957r. odbyła się uroczysta inauguracja nauki w nowym budynku szkolnym. Znajdowały się w nim 4 klasy lekcyjne, kancelaria, biblioteka, pracownia fizyczno – chemiczna i duży hol. Na piętrze pobudowano mieszkania dla 3 rodzin nauczycielskich. Szkołę wyposażono w nowe meble, pomoce naukowe i sprzęt gimnastyczny. Na ogrodzonym placu szkolnym wybudowano budynek gospodarczy, śmietnik i studnię.

    Po zakupieniu instrumentów muzycznych działał kilka lat szkolny zespół muzyczny prowadzony przez nauczyciela Hieronima Stawskiego. Uczniowie szkoły podstawowej-rocznik 1948.

    W latach sześćdziesiątych do grona pedagogicznego dołączyło małżeństwo Barbara i Wiesław Bilińscy. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych kadra nauczycielska zmieniała się bardzo często. Obok długoletnich pracowników szkoły krótszy bądź dłuższy czas przepracowali: Eugenia Tokarczyk, Genowefa Choczaj, Irena Wawrzyniak, Jan Kaczmarek, Wiesława Mikulska, Krystyna Moras, Jan Ochędzan, Jan Grzegorz Sitek, Alicja Major, Barbara Karasiewicz – Zając, Iwona Zawadzka, Zdzisław Bogusławski, Dariusz Kamiński, Maria Wolna, Danuta Grześlak, Ryszard Tyszler, Małgorzata Cierkos. 1 września 1988r. w związku z małą liczbą uczniów wprowadzono nauczanie w klasach łączonych.

    14 października 2000 r. szkoła otrzymała imię Jana Jarczaka oraz sztandar. Od roku szkolnego 2000/2001 szkoła w Gaszynie jest sześcioletnią szkoła podstawową z 4 oddziałami oraz oddziałem przedszkolnym. Obecnie uczy się 54 uczniów i 9 przedszkolaków. Uczniowie mają możliwość rozwoju swoich zainteresowań i umiejętności w kołach: teatralnym, matematycznym, turystyczno-krajoznawczym., osiągają sukcesy w konkursach przedmiotowych na różnych szczeblach. Szkoła jest również organizatorem konkursów na szczeblu szkolnym oraz gminnym.