Jesteś tutaj

Strona główna

Nauczyciele

mgr Jolanta Ustyniak - dyrektor - uczy przyrody i wychowania fizycznego

mgr Jadwiga Chrabańska - nauczycielka języka polskiego i historii

mgr Violetta Galińska - nauczycielka nauczania zintegrowanego i plastyki

mgr Leszek Grygiel - nauczyciel religii i wychowania fizycznego

mgr Magdalena Kowalczyk - nauczycielka nauczania zintegrowanego, muzyki, plastyki, techniki i informatyki

mgr Beata Kucharczyk - nauczycielka nauczania zintegrowanego

mgr Irena Pomorska - nauczycielka języka angielskiego

mgr Anna Wierszak - nauczycielka oddziału przedszkolnego

mgr Anna Grabowska-Płonka - nauczycielka matematyki i muzyki

Pracownicy Obsługi:

Katarzyna Sychla

Andrzej Torchała