Jesteś tutaj

Strona główna

Gniazdo Orłów

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZE STRONY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI
 
 
Zadanie pn. Utworzenie Ekopracowni „Gniazdo Orłów” w Szkole Podstawowej im. Jana Jarczaka w Gaszynie” realizowane jest z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
wartość ogólna zadania: 31 502 PLN   
wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 25 258 PLN 
forma dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi: dotacja w wysokości  25 258 PLN  
 
 
 
 
Opis zakresu projektu, cele i korzyści z realizacji projektu: 
 
 
Głównym celem zadania jest: 
 
- kształtowanie świadomej postawy ucznia na otaczający go świat, naturę;
- uwrażliwienie na ochronę  przyrody jako dziedzictwa kulturowego;
- czynienie z ucznia uczestnika życia społecznego poprzez pracę z pomocami dydaktycznymi, eksponatami, roślinami;
- kształcenie umiejętności i rozwijanie talentów, pokonywanie trudności w procesie uczenia się i nauczania;
- wyrównywanie szans edukacyjnych; 
- zwiększenie świadomości ekologicznych zachowań w środowisku lokalnym, jak również ogólnoświatowym.