Misja Szkoły

W wychowaniu chodzi o to,
ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada,
umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby również
umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich.
 
Jan Paweł II
 
 

Opublikowano: niedziela, 29 Listopad, 2020 - 13:22

W tym roku szkolnym ferie zimowe dla uczniów z całego kraju odbędą się w jednym terminie i potrwają od 4 do 17 stycznia 2021 r. Dziś, 27 listopada br. Minister Edukacji i Nauki podpisał stosowne rozporządzenie w tej sprawie.

https://www.gov.pl/web/edukacja/nowy-termin-ferii-zimowych

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2111

Opublikowano: środa, 25 Listopad, 2020 - 18:16

MEN: Stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r. - poza pewnymi wyjątkami. Już od 30 listopada 2020 r. będzie można prowadzić zajęcia sportowe w szkołach sportowych oraz praktyczną naukę zawodu w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-w-szkolach-przedluzona-do-3...

Opublikowano: piątek, 20 Listopad, 2020 - 12:31

W 2021 roku egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Mamy opracowaną propozycję wymagań egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, którą chcemy teraz poddać publicznej dyskusji. Zmianie powinny ulec również arkusze egzaminacyjne, chcemy pokazać na czym te zmiany będą polegały. Do końca grudnia będą gotowe przepisy, a także aneksy do informatorów, dzięki którym można spokojnie przygotować się do egzaminów.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zmiany-na-egzaminie-osmoklasisty-i-egzam...

 

Opublikowano: środa, 4 Listopad, 2020 - 18:59

Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych). Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą funkcjonowały bez zmian.

https://www.gov.pl/web/edukacja/przedluzenie-zawieszenia-zajec

Opublikowano: środa, 4 Listopad, 2020 - 17:10

Miło nam poinformować o rozstrzygnięciu Konkursu na Najładniejszą Zakładkę do Książki.

Konkurs, którego głównym celem była promocja czytelnictwa i rozwijanie aktywności twórczej, był adresowany do najmłodszych czytelników biblioteki szkolnej.  Wzięło w nim udział 24 uczniów klas I-III.

Wszystkie prace zostały wykonane bardzo starannie, toteż jury nie miało łatwego zadania. Po wnikliwej ocenie, biorąc pod uwagę pomysłowość, estetykę i wkład pracy, komisja konkursowa wybrała 5 najładniejszych zakładek.

Laureatami konkursu zostali:

Filip Wilk – kl. I

Paweł Lipieta – kl. II

Fabian Krzemiński – kl. II

Barbara Bryja – kl. II

Oliwia Żuraw – kl.III

Autorzy najładniejszych zakładek otrzymali nagrody książkowe.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, a laureatom gratulujemy zwycięstwa.

Opublikowano: piątek, 23 Październik, 2020 - 13:16

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacj...

 

Opublikowano: czwartek, 15 Październik, 2020 - 16:01

Uczniowie z Samorządu Uczniowskiego oraz Rada Rodziców pamiętali o nauczycielach i w dniu ich święta wręczyli pedagogom i pracownikom obsługi piękne upominki, dziękując za trudną pracę oraz życząc dużo wytrwałości, sukcesów zawodowych i samych wzorowych uczniów…

Opublikowano: wtorek, 6 Październik, 2020 - 09:24

30 września odbyły się demokratyczne wybory zarządu Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły. Jest to dla całej społeczności szkolnej bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli. Głosowanie było tajne, każdy uczeń mógł oddać jeden głos.
Po podliczeniu głosów przez komisję wyborczą wszystko stało się jasne. Przewodniczącą została Zuzanna Strochalska z kl. VIII, zastępcą - Jakub Majchrowski z kl. VII, skarbnikiem – Kinga Bajorek z kl. VII. Fotografem szkolnym została Martyna Werbicka z kl. VIII – funkcja nadana przez opiekuna SU.

Opublikowano: czwartek, 1 Październik, 2020 - 12:05

28 września klasa 7 i 8 uczestniczyły w zajęciach profilaktycznych dotyczących środków psychoaktywnych oraz odpowiedzialności prawnej.

Opublikowano: czwartek, 1 Październik, 2020 - 00:00

28 września klasy 1-3 uczestniczyły w zajęciach profilaktycznych dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz cyberbezpieczeństwa. Dziękujemy KPP w Wieluniu za współpracę.

Strony