Misja Szkoły

W wychowaniu chodzi o to,
ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada,
umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby również
umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich.
 
Jan Paweł II
 
 

Opublikowano: niedziela, 23 Wrzesień, 2018 - 19:35

Przewodnicząca – Marianna Strochalska

Zastępca – Zuzanna Strochalska

Sekretarz – Michał Jarema

Skarbnik – Julia Drop

 

Opublikowano: niedziela, 23 Wrzesień, 2018 - 19:29

KOŁO EKOLOGICZNE, SAMORZĄD UCZNIOWSKI i BIBLIOTEKA SZKOLNA ogłaszają zbiórkę makulatury, która trwać będzie przez cały rok szkolny 2018/2019. Głównym celem tej akcji jest uświadamianie naszym uczniom, że każdy człowiek swoim zachowaniem wpływa na środowisko – im więcej makulatury zbierzemy i przekażemy do powtórnego przetwarzania, tym więcej drzew zostanie dla następnych pokoleń.

 

Opublikowano: poniedziałek, 4 Czerwiec, 2018 - 11:19

 W piątek  Dzień Dziecka świętowaliśmy wyjątkowo. W naszej szkole odbyło się spotkanie w ramach autorskiego projektu edukacyjnego „Wolna, Niepodległa Polska” z majorem Krzysztofem Hasiakiem ze Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy Wojska Polskiego. W ramach spotkania była przeprowadzona rozmowa o barwach narodowych, odznaczeniach, godle.
 

Opublikowano: środa, 16 Maj, 2018 - 06:46

W piątek 11 maja w budynku Wieluńskiego Domu Kultury został zorganizowany przez Szkołę Podstawową im. Jana Jarczaka w Gaszynie Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej. Festiwal odbył się w ramach autorskiego projektu edukacyjnego stworzonego przez nauczycieli szkoły w Gaszynie Annę Grabowską- Płonka i Leszka Grygiel. Projekt nosi tytuł „Wolna, Niepodległa Polska”, uświetnia on obchody 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę i nowoczesny patriotyzm.
 
 

Opublikowano: sobota, 14 Kwiecień, 2018 - 11:48

W  ramach  projektu  edukacyjnego   
„Wolna, Niepodległa Polska ”  
serdecznie  zapraszamy  uczniów  klas I – III  
i  IV – VII  szkół  podstawowych  powiatu wieluńskiego
do  udziału w  Powiatowym  Konkursie  Plastycznym
pt „ Polska- to brzmi dumnie ”

Regulamin

Opublikowano: piątek, 6 Kwiecień, 2018 - 08:49

6 marca w naszej szkole odbył się  Szkolny Konkurs Recytatorski pt.”Polska-Moja Ojczyzna”  w ramach autorskiego projektu edukacyjnego stworzonego na obchody 100 lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Inicjatorem i osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursu była pani Jadwiga Chrabańska. Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach, w składzie Jury oprócz pani Chrabńskiej była pani Dyrektor Jolanta Ustyniak i pani Irena Pomorska. Wyniki przedstawiają się następująco:

W kategorii klas I- III

  1. Miejsce Oliwia Świtała
  2. Miejsce Adam  Hajduga
  3. Miejsce Wiktoria Bryja

W kategorii klas IV- VII

  1. Miejsce Aleksandra Krysiak
  2. Miejsce Zofia Kucharczyk i Mateusz Świtała
  3. Marianna Strochalska

Opublikowano: piątek, 6 Kwiecień, 2018 - 08:39

W ramach projektu edukacyjnego  „Wolna, Niepodległa Polska” został zorganizowany konkurs na logo szkoły. Głównymi wymaganiami było użycie nazwy Szkoła Podstawowa
w Gaszynie –Gniazdo Orłów. Do konkursu wpłynęły tylko 2 prace, w ostatecznym glosowaniu uczniów wygrał projekt Martyny Werbickiej, który z pomocą zaprzyjaźnionego grafika pana Mariusza Borkowskiego (Pab Media Wieluń) został włączony do fotografii patrona szkoły Jana Jarczaka. Autorce wygranej pracy gratulujemy.
 
 

Opublikowano: piątek, 6 Kwiecień, 2018 - 08:35

Rozpoczęcie obchodów 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, ukazanie uczniom postaw patriotycznych, przypomnienie osoby patrona szkoły, ukazanie postaw moralnych budujących patriotyzm,  ukazanie SP w Gaszynie jako miejsca rozwoju, możliwości, budowanie lokalnego patriotyzmu, przypomnienie najważniejszych wydarzeń i dat z historii Polski, rozwijanie wrażliwości na pamięć
 i szacunek dla osób, które poświęciły życie dla Polski, wszechstronne rozwijanie talentów artystycznych uczniów z powiatu wieluńskiego, integracja środowiska lokalnego.
 
 

Opublikowano: czwartek, 22 luty, 2018 - 21:01

Zasady rekrutacji do szkół podstawowych oraz przedszkoli na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego w dniach 

 26.02.2018 r. – 16.03.2018 r.

Formularz zgłoszenia/wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej/przedszkola na rok szkolny 2018/2019 będzie dostępny do wypełnienia, na stronie internetowej pod adresem:

szkoły podstawowe:

https://sp-wielun.nabory.pl

przedszkola:

https://przedszkola-wielun.nabory.pl

Dostęp możliwy jest także ze strony Wieluńskiego Portalu Edukacyjnego:

http://oswiata.wielun.pl

w zakładce „Rekrutacje”.

Login i hasło tworzy się podczas pierwszego logowania.

Opublikowano: niedziela, 21 Styczeń, 2018 - 20:48

W środę 17 stycznia w Szkole Podstawowej w Gaszynie odbyło się uroczyste otwarcie ekopracowni „Gniazdo Orłów”.

Strony