Jesteś tutaj

Strona główna

Gminny Festiwal Piosenki Przyrodniczej w Gaszynie za nami

W piątek 12 maja  w Szkole Podstawowej im. Jana Jarczaka w Gaszynie odbył się Gminny Festiwal Piosenki Przyrodniczej w ramach projektu edukacyjnego „Mamy tylko jedną Ziemię” o nagrodę Burmistrza Wielunia Pawła Okrasy.  Celem  festiwalu jak zapewniała koordynatorka  Anna Grabowska- Płonka była prezentacja zdolności wokalnych wykonawców, propagowanie i popularyzacja piosenek o tematyce ekologicznej i przyrodniczej,  oraz integracja środowisk szkolnych z terenu gminy Wieluń.

Festiwal  miał charakter konkursu,  w którym wzięło udział 26 uczniów z następujących szkół podstawowych  i placówek oświatowych z terenu gminy Wieluń:  Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Masłowicach, Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Rudzie, Szkoła Podstawowa im. Władysława Bełzy w Bieniądzicach, Miejski Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu Szkoła Podstawowa nr 4 im. Królowej Jadwigi w Wieluniu, Powiatowy  Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu, Publiczna Szkoła Podstawowa  Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Kadłubie oraz  Szkoła Podstawowa im.  Jana Jarczaka w Gaszynie.

Festiwal został podzielony na dwie kategorie wiekowe: klasy I-III oraz klasy IV-VI.

Do oceny uczestników powołano jury w składzie: Dorota Staszak- nauczycielka muzyki, pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu oddział w Wieluniu, Irena Siorek- instruktor sekcji muzycznej w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Białej, Sandra Stochmiałek- laureatka wielu konkursów i festiwali wokalnych. 

Wszyscy biorący udział, laureaci oraz wyróżnieni otrzymali pamiątkowe dyplomy, natomiast rozdanie nagród rzeczowych ufundowanych przez Burmistrza Wielunia Pana Pawła Okrasę nastąpi 11 czerwca 2017 r. na uroczystym podsumowaniu całego projektu edukacyjnego „ Mamy tylko jedną Ziemię” w Szkole Podstawowej  w Gaszynie. Patronem medialnym projektu edukacyjnego jest Radio Ziemi Wieluńskiej.

WYNIKI

KATEGORIA 1: klasy I-III

I miejsce: Victoria Kowalczyk- Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu

II miejsce: duet:  Maria Grajnert i Zofia Kucharczyk- Szkoła Podstawowa w Gaszynie

III miejsce: Zespół wokalny „ Kolorowe nutki”- Szkoła Podstawowa w Rudzie

Kategoria 2: klasy  IV-VI

I miejsce: Martyna Walczak- Szkoła Podstawowa w Bieniądzicach

II miejsce: Martyna Zarzycka-   Szkoła Podstawowa nr 4 w Wieluniu

III miejsce: Zespół wokalny „Czwartaki”- Szkoła Podstawowa w Masłowicach

III miejsce: Zespół wokalny „ Gaszyńskie Słowiki”- Szkoła Podstawowa w Gaszynie

Wyróżnienie: Zespół wokalny: Zuzanna Drab, Dominika Marciniak, Kinga Cebula, Alicja Urbaniak- Szkoła Podstawowa w Kadłubie

Wyróżnienie: Natalia Perdaszek- Szkoła Podstawowa w Rudzie