Jesteś tutaj

Strona główna

Narodowe czytanie Pana Tadeusza

   Wspólne czytanie fragmentu „Pana Tadeusza” zostało poprzedzone rozpowszechnieniem programu wśród uczniów i rodziców. Na holu szkolnym przygotowano przepiękną dekorację z wyeksponowanym hasłem „Narodowe czytanie Pana Tadeusza”” oraz ilustracją do księgi VII. Ustawiono kwiaty i świece. Uczniowie klas starszych zostali zapoznani z dziełem i jego twórcą- A. Mickiewiczem.

   8.09. na holu szkolnym spotkali się uczniowie, n-le, rodzice. Zebranych przywitała Pani Dyrektor J. Ustyniak, po czym słowo wstępne nt. „Pana Tadeusza” wygłosiła dr filologii polskiej p. Dorota Eichstaedt, podkreślając wartości narodowe i artystyczne epopei.

   Czytano księgę VII z podziałem na role. Spośród czytających rodziców, n-li, uczniów na szczególne wyróżnienie zasługuje recytacja p. S. Choczaja- dziadka 2 uczniów naszej szkoły, który niejednokrotnie występował już na szkolnej scenie.

   Prezentacja dzieła na tle nastrojowej dekoracji, przy zapalonych świecach towarzyszyła bardzo uroczysta pełna zadumy atmosfera.

   Po odczytaniu księgi VII uczestnicy spotkania zasiedli do wspólnego stołu, by przy kawie i słodkim poczęstunku podzielić się swoimi wrażeniami. Oceny były tylko pozytywne, a wspólnym wnioskiem- celowość organizowania podobnych akcji.