Misja Szkoły

W wychowaniu chodzi o to,
ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada,
umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby również
umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich.
 
Jan Paweł II
 
 

Opublikowano: wtorek, 3 Marzec, 2020 - 22:01

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To święto tych, którzy po 1944 roku nie zgodzili się, by Polską rządziła komunistyczna władza z nadania Moskwy. Nie złożyli broni. Za tę postawę wielu zapłaciło najwyższą cenę.

Komuniści zamierzali zniszczyć tę najbardziej radykalną i patriotyczną część polskiego społeczeństwa. Chcieli też zatrzeć ślad po niej na zawsze. Nie udało się. Po 50 latach zakłamania - także dzięki staraniom IPN - Wyklęci żyją w naszej pamięci i są dla młodych Polaków wzorem patriotyzmu. Kolejne pokolenia rozumieją, że w godzinie próby – jak zamordowana przez komunistów „Inka” – warto „zachować się jak trzeba”.

W tym tygodniu na lekcjach historii przeprowadzane są pogadanki mające na celu uświadomienie młodzieży, kim byli i o co walczyli Żołnierze Wyklęci. Przygotowana została również wystawa ze zdjęciami bohaterów i notatkami o ich walce oraz informacjami o miejscach pamięci poświęconych synom ziemi wieluńskiej - poległych w walce żołnierzom Konspiracyjnego Wojska Polskiego.

Reprezentanci SU wraz z opiekunem i przewodniczącą RR uczcili pamięć Niezłomnych, zapalając znicze przed pomnikiem znajdującym się na wieluńskim cmentarzu i na grobie „Piekarza”, którego szczątki zostały odnalezione przez IPN jesienią 2019 roku.

Wspólnie dbajmy o pamięć o historii tych Żołnierzy! ZDJĘCIA

Opublikowano: wtorek, 3 Marzec, 2020 - 21:48

.W Szkole Podstawowej im. Jana Jarczaka w Gaszynie w ramach doradztwa zawodowego odbywają się spotkania z przedstawicielami zawodów. Tym razem naszych uczniów odwiedzili strażacy.

Zgodnie z planem innowacji pedagogicznej z doradztwa zawodowego uczniowie 3 marca 2020 r. spotkali się z pracownikami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu. Młodzież miała możliwość bliżej poznać specyfikę zawodu: na czym polega służba w straży pożarnej, zadania, obowiązki, wymagane umiejętności, predyspozycje i stan zdrowia. Strażacy zapoznali młodych ludzi ze swoimi indywidualnymi ścieżkami edukacyjno-zawodowymi, jakie musieli odbyć, aby podjąć pracę w straży. Przedstawili też zasady rekrutacji.

Strażacy muszą znać m.in. zasady udzielania pierwszej pomocy. To od ich trafnych decyzji i szybkości reagowania zależy często życie poszkodowanych. Prowadzą również zadania z zakresu ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego, pracują w różnych, często bardzo ciężkich warunkach, np. na znacznych wysokościach. Zakres obowiązków straży pożarnej jest obszerny i wciąż rośnie.

Spotkanie z przedstawicielami straży pożarnej przybliżyło uczniom zawód, cieszący się dużym zainteresowaniem i popularnością. ZDJĘCIA

Opublikowano: piątek, 28 luty, 2020 - 15:29

MEN przekazało rekomendacje w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z przypadkami zachorowań na koronawirusa. Dziś zostały one przekazane uczniom i nauczycielom naszej szkoły. Szczegóły na zdjęciach.

Opublikowano: piątek, 21 luty, 2020 - 11:55

Tłusty czwartek to najsłodszy dzień w roku. Rozpoczyna on ostatni tydzień karnawału. Z tej okazji naszą szkołę odwiedził pan Piotr Radowski - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu, który ufundował naszym uczniom i nauczycielom pyszne pączki. Dziękujemy

Opublikowano: piątek, 21 luty, 2020 - 11:52

W dniu 19 lutego 2020 roku w ramach Dnia Nauki Polskiej uczniowie klas V - VIII Szkoły Podstawowej im. Jana Jarczaka w Gaszynie wraz z opiekunami Panią Mileną Caban, Panią Izabelą Lamorską-Węgrzyn oraz Panią Danutą Grześlak wzięli udział w wycieczce do Planetarium oraz Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi. Celem wyjazdu było rozwijanie zainteresowań uczniów fizyką, astronomią i przyrodą, poznanie planet spoza naszego Układu Słonecznego (egzoplanet), misji kosmicznego teleskopu Kepler, a także zwiedzanie Ekspozycji Centrum Nauki i Techniki EC1.

Pierwszym punktem programu był pokaz w Planetarium EC1 w Łodzi – najnowocześniejszym planetarium w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Uczniowie mieli okazję obejrzeć pokaz pt. „Niezbadane Światy”. Opisuje on planety spoza naszego Układu Słonecznego. Pokaz ten zabrał widzów w pobliże gwiazdy 51 Peg i wprowadził nas w tematykę planet pozasłonecznych. Uczniowie odwiedzili wygenerowaną na podstawie naukowych modeli i symulacji powierzchnię jednego z takich obiektów. Mieli okazję porównać 51 Peg z naszym Słońcem, co pozwoliło im zrozumieć różnicę między tymi dwoma układami. Poznali też warunki, umożliwiające powstanie życia i jego trwanie poza Ziemią. Dowiedzieli się też o misji kosmicznego teleskopu Kepler (K2), który został wyniesiony w przestrzeń kosmiczną specjalnie w celu poszukiwania egzoplanet. Projekcję poprzedził krótki opis zjawisk astronomicznych zachodzących aktualnie na niebie. Wizyta w Planetarium dostarczyła dzieciom dużo pozytywnych wrażeń.

Kolejnym punktem programu było zwiedzanie Ekspozycji w Centrum Nauki i Techniki EC1. Motywem przewodnim obiektu została energia. Ekspozycja obejmuje 5 pięter, mogliśmy tu znaleźć ścieżki tematyczne takie jak: „Przetwarzanie energii” czy „Mikroświat – Makroświat”. Mieliśmy możliwość odwiedzenia Strefy Fizyki z różnymi doświadczeniami oraz Nastawni, gdzie mogliśmy zobaczyć m.in. szafy sterownicze i wziąć udział w interaktywnych zadaniach usuwania awarii. Na najniższym poziomie uczniowie mieli możliwość wejścia do największego kotła w elektrociepłowni. Było to fajne przeżycie zwłaszcza dzięki symulacji płomieni. Przed wejściem do tej części umiejscowiona jest „kurtyna wodna” lub raczej jej symulacja, na której wyświetlane były różne informacje, obrazy. Ponadto mogliśmy również obejrzeć kompleks EC1 w miniaturze. 

 

Na koniec wycieczki uczniowie zakupili pamiątki, zmęczeni, ale bardzo zadowoleni i pełni wrażeń wróciliśmy do szkoły. Więcej zdjęć

 

Opublikowano: wtorek, 18 luty, 2020 - 14:09

Opublikowano: wtorek, 18 luty, 2020 - 14:05

Opublikowano: sobota, 15 luty, 2020 - 21:37

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Początkowo obchodzony był tylko w Europie, ale już od lat DBI przekroczył jej granice, angażując państwa z całego świata. Głównym celem DBI jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu do zasobów internetowych, zaznajomienie z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocja pozytywnego wykorzystywania Internetu.

W dniach 10-13 lutego 2020r. w ramach tego przedsięwzięcia podjęliśmy szereg działań mających na celu przypomnienie uczniom istotnych kwestii dotyczących bezpieczeństwa w sieci oraz zagrożeń, jakie niesie niewłaściwe korzystanie z zasobów sieciowych.

Uczniowie przygotowali plakaty, prezentacje oraz tworzyli zasady netykiety. Obejrzeli też filmy edukacyjne dotyczące m.in. prawa autorskiego, cyberprzemocy, wiarygodności informacji znalezionych w sieci, bezpieczeństwa w kontaktach z innymi, z których dowiedzieli się, jak zgodnie z prawem korzystać z materiałów znalezionych w Internecie, jakich informacji nie powinni przekazywać obcym osobom w sieci, jak zareagować na sytuację zagrożenia, jakie są zasady bezpiecznego logowania. ZDJĘCIA

Opublikowano: sobota, 15 luty, 2020 - 11:34

Święto Zakochanych na stałe wpisało się do kalendarza imprez naszej szkoły. Kilka dni przed 14 lutego ustawiliśmy skrzyneczkę, do której można było wrzucać swoją korespondencję z miłymi pozdrowieniami dla koleżanek i kolegów. Magii tej zabawy dali się ponieść wszyscy uczniowie - od pierwszaków po ósmoklasistów. Walentynkowa skrzynka błyskawicznie wypełniła się po brzegi!

14 lutego nasi szkolni listonosze rozdali adresatom walentynkowe listy i kartki, a przedstawiciele SU obdarowali wszystkich uczniów i nauczycieli słodkimi upominkami. ZDJĘCIA

Opublikowano: wtorek, 11 luty, 2020 - 21:12

Strony